Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%Entdecke unseren WINTER SALE – deine Lieblingsprodukte im Winter : Bis zu 50%

Warunki uczestnictwa „KONIEC LATA eBBQ Cashback”

Warunki uczestnictwa w promocji „ KONIEC LATA eBBQ Cashback”. 

Ta promocja dotyczy rynku polskiego i następujących urządzeń promocyjnych SEVERIN: SEVO GTS PG 8107 / 8137, SEVO Smart Control GTS PG 8139 / 8140, SEVO GT PG 8106, SEVO Smart Control GT PG 8138, SENOA PG 8117, PG 8118; PG 8113, PG 8114, eBBQ Grill PG 8123, PG 8541, PG 8566, PG 8567, PG 8568, PG 8124. Promocja będzie trwać od 01.08.2023 do 31.08.2023 („Okres promocji”) w sklepie internetowym SEVERIN i u innych sprzedawców detalicznych w Polsce, którzy sprzedają wyżej wymienione produkty. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje data wystawienia faktury na dowodzie zakupu lub w przypadku zamówień internetowych data zamówienia potwierdzona przez sprzedawcę. Po zakupie nowego urządzenia objętego promocją w okresie promocyjnym osoby biorące udział w promocji otrzymają 675 PLN SEVO GTS / Smart Control GTS (PG 8107 / 8137; PG 8139 / 8140), 450 PLN SEVO GT / Smart Control GT (PG 8106, PG 8138), 230 PLN SENOA (8117, PG 8118; PG 8113, PG 8114) i 110 PLN eBBQ (PG 8123, PG 8541, PG 8566, PG 8567, PG 8568, PG 8124) cashback na podane dane konta bankowego. W przypadku zakupu za pośrednictwem dealera uczestniczącego w programie oraz w sklepie internetowym SEVERIN wymagana jest odpowiednia rejestracja, aby otrzymać zwrot gotówki. Płatność gotówką w żadnym przypadku nie jest możliwa. Urządzenie promocyjne należy zarejestrować na stronie docelowej poprzez podanie imienia i nazwiska, adresu dostawy na terenie Polski, adresu e-mail oraz wgranie paragonu (w przypadku zakupu produktu promocyjnego od sprzedawcy stacjonarnego) lub potwierdzenia zamówienia i faktura (w przypadku zakupu produktu promocyjnego od sprzedawcy internetowego), zdjęcie tabliczki znamionowej dołączonej do produktu promocyjnego (zdjęcie tabliczki dołączonej do pudełka nie jest wystarczające) oraz dane bankowe. Rejestracja ta musi nastąpić najpóźniej do 30.09.2023 (data graniczna) – późniejsze rejestracje nie będą brane pod uwagę i nie uprawniają do otrzymania zwrotu gotówki. Późniejsze podanie danych wymaganych podczas rejestracji nie jest możliwe. Jeśli wszystkie warunki do przyznania cashbacku zostaną spełnione, przelew nastąpi zwykle w ciągu 70 dni roboczych od rejestracji urządzenia promocyjnego. Uprawnieni do udziału są tylko prywatni klienci końcowi w wieku powyżej 18 lat, którzy kupili nowe urządzenie promocyjne od sprzedawcy detalicznego w Polsce w okresie trwania kampanii. Hurtownicy i detaliści nie kwalifikują się. Sprzedaż/zakupy prywatne oraz sprzedaż/zakupy na aukcjach internetowych (np. eBay) oraz sprzedaż/zakupy używanych urządzeń również są wyłączone. Zakupy za pośrednictwem platformy handlowej (np. eBay) są również wykluczone. Promocja dotyczy wyłącznie urządzeń promocyjnych znajdujących się w magazynie lub dostępnych od ręki. Wszelkie roszczenia przepadają w przypadku zwrotu urządzenia. Każde gospodarstwo domowe może uczestniczyć w promocji tylko do użytku prywatnego i z maksymalnie dwoma urządzeniami promocyjnymi. Udział w promocji jest możliwy tylko raz na urządzenie objęte promocją. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami, bonami, kuponami, dotacjami, bonusami, Amazon Prime Day, Black Friday, akcjami rabatowymi ani benefitami firmowymi. SEVERIN ma prawo wykluczyć z promocji uczestników, którzy naruszają lub nie przestrzegają niniejszych warunków uczestnictwa; którzy podają fałszywe, wprowadzające w błąd lub oszukańcze informacje; używają nieuczciwych środków i/lub uczestniczą lub próbują uczestniczyć w promocji częściej niż jest to dozwolone. Jeśli istnieje powód do wykluczenia, firma SEVERIN jest uprawniona – nawet z mocą wsteczną – do odzyskania zwrotu gotówki. Uczestnicy, którzy zarejestrują niekompletne dane i/lub prześlą niekompletne rachunki, zostaną powiadomieni e-mailem i poproszeni o uzupełnienie brakujących danych lub uzupełnienie rachunków w ciągu siedmiu dni. Jeśli klient nie zastosuje się do tego żądania w ciągu siedmiu dni lub ponownie prześle niekompletne rachunki, przyznanie ulgi zostanie definitywnie odrzucone.  Pełna rejestracja musi zostać dokonana w podanym okresie. SEVERIN zastrzega sobie prawo do zażądania oryginalnych dowodów zakupu i ich kontroli, sprawdzenia wszystkich rejestracji i wpisów pod kątem zgodności z niniejszymi warunkami uczestnictwa oraz, w razie potrzeby, zażądania brakujących dowodów. SEVERIN ma prawo do wcześniejszego zakończenia promocji lub zmiany warunków uczestnictwa. Dotyczy to w szczególności przypadków działania siły wyższej oraz w przypadku, gdy prawidłowe przeprowadzenie promocji nie może być zagwarantowane z przyczyn technicznych i/lub prawnych lub w przypadku wyczerpania zapasów lub budżetu. SEVERIN zastrzega sobie prawo do przedłużenia promocji, w szczególności w przypadku zmiany treści promocji (takich jak modele promocji czy darmowe upominki). W przypadku zmiany Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany; klientowi zostanie przyznany rozsądny termin na zgłoszenie sprzeciwu wobec nowych warunków uczestnictwa. Zmienione warunki uczestnictwa uważa się za zatwierdzone, jeżeli klient nie wyrazi sprzeciwu w wyznaczonym terminie. Klient nie może odmówić wyrażenia zgody bez podania istotnych przyczyn. Klient ma prawo w każdej chwili wycofać się z udziału w promocji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres service@severin.de i tym samym zrezygnować z otrzymywania cashbacku. Otrzymując zwrot pieniędzy lub rejestrując urządzenie promocyjne, klient wyraża zgodę na te warunki uczestnictwa. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec. Organizatorem promocji jest SEVERIN Elektrogeräte GmbH, Röhre 27, 59846 Sundern. Ponadto obowiązują Ogólne Warunki Handlowe firmy SEVERIN Elektrogeräte GmbH, które można znaleźć tutaj: https://severin.com/pl-pl/ogolne-warunki-handlowe-sklepu-internetowego/

Polityka prywatności akcji „ KONIEC LATA eBBQ Cashback”. 

W przypadku udziału w tej promocji przetwarzamy dane i informacje podane przez Ciebie w formularzu rejestracyjnym. Obejmuje to dane wymagane do uczestnictwa, takie jak imię, nazwisko, adres i adres e-mail. Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi promocji. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – w tym celu wyślij wiadomość na adres service@severin.de. Zwracamy uwagę, że w przypadku zgłoszenia sprzeciwu dalszy udział w promocji jest wykluczony. Przetwarzane dane zostaną usunięte po zakończeniu promocji. Jeżeli podczas rejestracji uczestnik wyraził zgodę na przesyłanie informacji o produktach i usługach SEVERIN Elektrogeräte GmbH, dalsze przetwarzanie danych i informacji objętych tą zgodą będzie odbywać się zgodnie z przepisami ustawowymi. Aby uzyskać informacje na temat przetwarzania Twoich danych w celach reklamowych, zapoznaj się również z naszymi informacjami o ochronie danych, dostępnymi pod adresem https://severin.com/pl-pl/przepisy-dot-ochrony-danych-osobowych/. Jeżeli przetwarzane są przez Ciebie dane osobowe, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec nas jako administratora: Prawo do informacji, prawo do sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia , prawo do informacji, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do odwołania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych oraz prawo do odwołania.